Udskriv

Privatlivspolitik for FORCE Seniorklub, opdateret 27. juni 2018

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når Du beder os om det.

 Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

FORCE Seniorklub er dataansvarlig og sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Foreningens dataansvarlige er:
Kontaktperson: Verner Jensen
Adresse: Kløvervej 16, 4130 Viby Sjælland
Telefonnr.: 61502806
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Hjemmeside: http://force-seniorklub.dk
 

 Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra medlemmet. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, for eksempel arbejdsplads

Foreningens formål med behandling af personoplysningerne

Vi behandler personoplysningerne til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 Samtykke

Når vi behandler oplysningerne, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end medlemmets samtykke. Vi indhenter derfor kun samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter samtykke, er det frivilligt, om medlemmet vil give samtykke og kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked.

 Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger til andre uden for foreningen – for eksempel til brug for markedsføring - uden særligt samtykke.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger om medlemmerne af foreningen således:

 Medlemmernes rettigheder

Når vi behandler oplysninger, har medlemmet iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

Medlemmerne kan gøre brug af disse rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende sig til os. Kontaktoplysninger står øverst her i privatlivspolitikken.

Gælder henvendelsen en anmodning om at få rettet eller slettet egne personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald de ønskede ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Der kan indgives klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af personoplysninger.

 Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.