Indkaldelse 2023

FORCE Seniorklub

Indkaldelse til Generalforsamling og møde

Tirsdag den 7. februar 2023 

på FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby

Kære medlemmer

I inviteres hermed til en hyggelig eftermiddag og aften på FORCE Technology med følgende program:

14:00Velkomst.
14:30Generalforsamling – se neden for.
15:30Pause
15:45Foredrag om eventyrdigteren H C Andersen af Jytte Bjerner. Se neden for.
17:30FORCE Technology er vært ved en middag i kantinen.
19:30Afslutning.

Alle tider efter Generalforsamlingen er ca. tider, og der vil være pause i foredraget.

Tilmelding sidst i denne invitation.

Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i de forløbne år 2022.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af kontingent for det kommende år.
 5. Indkommende forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

Ad. 5. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 

Ad. 6. Peter Kronborg er på valg og accepterer gerne genvalg. Desuden foreslår Bestyrelsen, at suppleant Hanne Bagge vælges ind i Bestyrelsen.

Øvrige medlemmer af Bestyrelsen er ikke på valg og fortsætter gerne i Bestyrelsen:

 • Lisbeth Johansen
 • Lars Peter Johansen
 • Carsten Langkjær
 • Steen Neergaard

?Som suppleant foreslås??

Ad. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.  Peter Krarup og Annelise Dam (hhv. revisor og revisorsuppleant) er ikke på valg og fortsætter gerne. 

H C Andersen foredrag v/ Jytte Bjerner

Foredraget er en appetitvækker for vores planlagte udflugt til Odense 16. marts 2023.

Mange fortællinger er skrevet om H C Andersen – Jens Andersens biografi fra 2003 kan anbefales. Men de koncentrerer sig ofte om HCA’s rejser og eventyr. Jyttes foredrag har en anden vinkel: Vi vil høre om HCAs familie i Odense, hans bedsteforældre og forældre. Hvem var de, og hvilken betydning havde de og hans opvækst for hans senere forfatterskab?

Jytte vil også læse og kommentere et par af HCA’s eventyr, og vi skal også synge et par sange. Glem ikke sangstemmen hjemme. Hvis en af jer er dygtig på et instrument, kan vi altid bruge et akkompagnement, så tag det med (I får titlerne at vide på forhånd).

 Tilmelding

(Steen udfylder…)

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen, 

FORCE Seniorklub,  x. januar 2023