Bestyrelsen

Medlemmerne af bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen, og har konstitueret sig på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

Formand: Peter Kronborg
Kasserer: Lisbeth Hjort Johansen
Sekretær: Peter Kronborg
IT-ansvarlig: Steen Neergaard
Hjemmeside: Carsten Langkjær
Lars P. Johansen
Hanne Bagge
Suppleant: Lis Petterson

For kontaktoplysninger, se medlemslisten.