Diverse

Hvis du har et billede, eller flere, fra arrangementer som kan være interessant for andre, så send det hertil sammen med lidt beskrivelse.