Arrangementer 2023

Nytårsfrokost 10/1 hos FORCE Brøndby.

Igen i år var der god tilslutning til nytårsfrokosten, 52 deltagere.
Inden frokosten var der arrangeret besøg i 4 afdelinger. Deltagerne blev opdelt i 4 grupper inden rundvisningen. Afdelingslederne informerede herefter om et aktuelt arbejdsområde.
Autoklavelab, Trine Nybo Lomholt:
Power-to-X, her som elektricitet til brint. Der afprøves forskellige materialers egnethed for tryk, diffusion og kemisk nedbrydning, f.eks brintskørhed.
Der samarbejdes indenfor visse områder med Dansk Gasteknisk Center, da de også har stor interesse for brint.
Der er ligeledes udført forsøg af afspærringsventils tæthed efter 200 aktiveringer. Brint ved tryk X bar. Forsøg foretaget i lille trykbeholder installeret i container.
Hygiejnelab, Alan Friis:
Hygiejnelab er nyt i FORCE, ca. 1 år. DTU valgte at nedlægge området, men Alan Friis fik laboratoriet overført til FORCE. Her afprøves forskellige komponenter til anvendelse i e.g. fødevare- og pharmaceutisk industri som har høje krav til hygiejnen. De rengjorte komponenter “vaskes” med en lilla væske. Væsken kommer efterfølgende i varmeskab i xx timer, og det vurderes efterfølgende om hygiejnekravene er overholdt.
AeroCollect, Julie Skov
Julie Skov bød velkommen i den gamle gæstekantine, der nu er ombygget til laboratorium for AeroCollect. AeroCollect arbejder med overvågning af sygdomme i stalde med store besætninger af dyr e.g. kyllinger eller grise. Målingen foretages men en lille håndholdt luftpumpe, og eventuelle vira eller lignende opsamles på et lille elektrostatisk filter. Hvis der konstateres sygdomme ved analysen, kan de tilknyttede veterinærer rådgive om behandling etc.
Metrologi, Prøvetagning for væske flow(vand). Michael Møller Nielsen
Flowmålerstanden er meget efterspurgt for tiden, primært fordi Kamstrup/Metro sælger mange målere med certifikat, men også fordi de store danske pumpeproducenter efterspørger plads på prøvestanden. Der arbejdes på, at effektivisere arbejdsgangen bl. a. i forbindelse med skiftet af målerne i prøvestanden.
Det var spændende, at se de nye arbejdsområder, men også livsbekræftende at de gamle dyder lever i bedste velgående. Hvilke afdelinger kan vi se til næste år???

Adm. direktør Hanne Christensen gav et indlæg om FORCE Technology som det ser ud i dag. Der er kommet fokus på sikkerhed og klima. Vi blev præsenteret for en ny organisationsplan. Direktøren kunne sikkert have underholdt os længere end den halve time; men den ventende frokost kaldte.

Hanne byder velkommen
Frokost i kantinen

Tak for en god dag med intens gensynssnak over bordene.


19. april. Haaning collection
Se underside

Der var 30 tilmeldte til arrangementet.
Vi mødtes i god tid udenfor, og kunne nyde en dejlig solrig formiddag midt i region Novo Nordisk.
Da alle var mødt frem, og havde registreret parkering af medbragte køretøjer, blev vi budt indenfor hvor kustoden Birger fortalte om samlingen. Vi fik gennemgået Haaning Collections historie, og hvad vi kunne forvente af rundvisningen.

Samlingen omfatter knallerter, motorcykler og biler. Sidstnævnte spændende fra Fiat 127 og VW boblen til luksusvogne som… nej, det er svært at beskrive. (Min favorit, Jaguar E-type, er der selvfølgelig) Prøv selv at tage en tur til Bagsværd.
Hvis det er svært at få alt med om samlingens biler, så er det nærmest umuligt med modelbilerne. Der er en væg i glas, hvor de langt over tusinde modelbiler er udstillet. Desværre er det kun muligt at komme tæt på et lille udsnit; men imponerende ser det ud.

Efter rundvisningen fik vi smørrebrød i det tilstødende lokale, hvor der stod biler som ikke havde fået en plads i den store udstilling.

Arrangør: Carsten Langkjær.

Fæstningskanalen

…..


Udflugt til Pometet

22 friske FORCE Seniorer besøgte Pometet i Tåstrup 13. september 2023. Pometet er en del af Københavns Universitets afdeling for Plante- og Miljøvidenskab. I det smukke efterårsvejr fik vi en grundig omvisning rundt i det imponerende anlæg af en meget engageret leder: Lasse. Lasse beskrev det store forsknings- og udviklingsarbejde med frugt- og bærbuske, der finder sted i Pometet. De har plantet over 200 forskellige æbletræer fra hele verden, hvor de fx undersøger hvad der sker, når et æbletræ fra Kaukasus krydsbestøver et Ingrid Marie-træ. Vi fik også fx at vide, at der findes over 90 forskellige sorter af ribs, som alle var repræsenteret i Pometet. 

Pometets opgave er at finde og udvikle de mest robuste frugt- og bærsorter, der giver det højeste udbytte men som kræver minimale mængder af sprøjtemidler i vores klima. Men de har andre interessante udviklingsopgaver i gang med fx at udvikle en dansk produktion af nødder og rådgive de danske vingårde.

”Urban Farming” er et nyt projekt, som Lasse også fortalte om. Ved Urban Farming forstås etablering af små haver i bymiljøer, fx på ubenyttede tage i store lejlighedskomplekser. Pometet undersøger, hvilke småbuske og grøntsager, som egner sig at vokse på tagene og i de små haver. Lasse viste en hel afdeling med voksende bærbuske og grønt i fyldte plantekasser.

Som afslutning giv vi i kælderen og så en del af udviklingsafdelingen for frugt- og bærsaft. Det er en industri, som er i stor udvikling i Danmark  fx med Frederiksdal Kirsebærvin og Cool Hand Winery’s æblevin.

Efter rundturen mødtes vi til en god frokost i Vallensbæk Havn på restaurant ”Krabben”.

Tak til formand Peter for et godt arrangement.

26. oktober. Rundtur hos Braunstein i Køge

En god aften med 31 tilfredse deltagere. En sprudlende rundviser, som satse os ind i øllets brygning. Efterfølgende ølsmagning med 4 slags inkl. “Dragonfly Cow Juice”. – Fantastisk navn! Derefter dejlig mad, mulighed for mere øl (eller vin) samt lækker chokoladekage og kaffe.