Arrangementer 2008

Efterår 2008 

Afviklingen af efterårets 3 arrangementer: 

Svampeturen 

Torsdag d. 18. september stod Monica og Jørgen Jensen for en meget vellykket rundtur i Ryet skov. Vi var 15 tilmeldte, hvoraf nogle med en vis skepsis tænkte: “Vil vi nu overleve denne voven sig ud i det spændende svamperige?” 

Der blev samlet en MASSE fantastiske, forskellige vækster, nogle var rene kunstværker. 

Efter ca. 2½ times studeren og vandren rundt i den skønne skov var vi tilbage i Monicas bebyggelses dejlige fælleshus, men den påtrængende sult (klokken var blevet 13.30) gjorde, at vi kastede os over de medbragte farverige madkreationer og udskød brugen af svampene til næste udflugt. 

Efter måltidet gennemgik vores yderst kompetente ekspert i form af hr. Jensen alle de indsamlede forskelligartede svampe. Der var vist ikke en eneste, han ikke kunne betegnelsen på; en utrolig flot og inspirerende afslutning. 

Til sidst synes jeg lige, at Jørgens historie om hvordan “Koriakkerne”- et østsibirisk folk fra Kamtjatka – brugte rød fluesvamp som rusmiddel: 

Først tyggedes svampene af kvinderne, hvorved et ubehageligt virkende brækmiddel forsvandt. Herefter fik mændene fornøjelsen af at spise resten. De virksomme stoffer i rød fluesvamp bliver ikke forbrændt og nedbrudt i kroppen på samme måde som alkohol, men i stedet udskilt uomdannet i urinen. Stammemedlemmer af lavere social status blev derfor tilbudt at drikke urin fra dem, der havde spist svampene. På den måde kunne alle mandlige medlemmer blive berusede af ganske få svampe!!! 

  

Billeder fra Grønland 

Torsdag d. 23. oktober mødtes hele Grønlandsholdet (minus Helge Holst, som igen, igen var ude at rejse) plus et lille dusin interesserede af vores øvrige medlemmer. Monica og Norman havde knoklet i ugevis for at kunne genskabe vores fantastiske tur og vise det oppe på lærredet, samtidig med at de speakede i stereo. 

Mange havde taget albums og diverse minder med, så der blev udvekslet til den helt store Polar- medalje. 

En rigtig skøn eftermiddag, som blev afsluttet ovre på Park hotel med middag og en livlig snakken om, hvor en eventuel næste tur skulle gå hen. 

PS: Det kan nævnes, at den glade giverside hos hr. Norman Thomsen løb af med ham, så alle deltagerne på turen har fået tilsendt den herlige CD, som vi takker mange gange for! 

  

Skuespilhuset den 21. november 

Pænt klædte mødte 31 spændte tilmeldte op til velkomstdrinken i den fornemme foyer kl. 16.00. 

Vores søde rundviser Mira tog os herefter på en næsten 1 ½ times gennemgang af HUSET. 

Spændende fremvisning af Portscenen, div. prøve- og udstyrsfaciliteter samt Dame- og Kongegangen for til sidst at slutte rundvisningen i “GROTTEN”, den store sal til 650 tilskuere. 

Før omtalte Kongeside er den side, hvor de royale har deres stole, dette til trods for, at man kun kan se 2/3 af scenen herfra. Mira fortalte, at man havde tilbudt de kongelige de bedste midterstole, men de havde afslået dette med den begrundelse, at så skulle pladserne altid stå tomme i deres fravær – pænt tænkt! 

Selve bygningen er præget af meget eksperimenterende arkitektur med et meget dominerende stålskelet stikkende frem i alle gange og rum, samtidig med at det hele er holdt i meget mørke nuancer. Noget virker utrolig elegant og andet meget bastant. 

Men under alle omstændigheder var det en virkelig smuk oplevelse at indtage den lækre 3 retters menu i restauranten med havneudsigten omkring os. 

Til sidst bør nævnes de ret interessante toiletforhold, som krævede en del videre uddannelse i teknisk formåen, men heldigvis blev til stor moro for nogle af os. 

Verner 

Forår 2008 

Afviklingen af vores første 2 arrangementer: 

Turen til Holmens Kirke samt Nationalbankens lille museum d. 9. april var totalt booket, nemlig med de tilladte 30 personer (der var oven i købet venteliste). 

Vi fik en meget interessant gennemgang af Holmens Kirkes historie af en af de 3 fastansatte præster. Bl.a. historien om, at kisteindholdet i gravene under gulvet i tidligere tider var knap så lugtfrie, som det var ønskeligt! 

Festligt nok kunne vi blandt os fremmødte Seniores, mønstre en herre, der i sin kåde ungdom var blevet gift i denne specielle kirke, (Otto Høj). 

Derefter var vi rustet til at besøge 2 gæve pensionister, som med en årrække bag sig i Nationalbanken, viste os rundt i det af dem møjsommeligt etablerede museum. Det meste er blevet reddet på vej ud af portene, og de 2 fortalte virkelig ud af hjertet om udviklingen gennem tiderne. Det var rigtig interessant, og alene det at stå med en guldbarre i hånden, (både en ægte og derefter en falsk), gav minder tilbage til tiden på FORCE, (jo, når vi modtog den månedlige donation!). 

I alt en fin eftermiddag, der lovede godt for kommende arrangementer mht. fremmøde. 

Det aftaltes i øvrigt på falderebet, at vi fremover vil knytte et kaffe- eller middagsarrangement til kommende udflugter, så vi får mere tid til at udveksle gamle “røverhistorier”. 

  

Den 21. maj kom så turen til Assistens Kirkegård, hvor 27 tilmeldte fik sig en spændende og anderledes oplevelse. Vi blev beriget med en “gudsbenådet” guide, som fortalte så “levende”, at vi næsten kunne se de begravede ærværdigheder for os. 

Hun fortalte: 

  • om HC Andersen, der havde fået “husly” hos en ven + hans kone i deres 9 m2 store grav. 
  • om en af de få quinder, der grundet hendes status som en af Danmarks mest eventyrjagende damer, har fået et gravminde her, (havde udtalt, at hun var mindre bange for døden end for livet!). 
  • om ligrøvere, der århundrede tilbage arbejdede om natten, iført hvide klæder, (hvis der kom “ubundne” gæster). 
  • om de opgravede lig, der blev stuvet sammen, så der bl.a. lå 2 ekstra i Gyldendals grav! 
  • om spændende inskriptioner på stenene, fordi det er bl.a. det, der skal til, for at få lov til at blive “kulet” ned her, som hun frimodig udlagde det! 

Jo, det var en rigtig fin eftermiddag, som sluttede med kaffe- og kagehygge for 18 af os. 

Verner