Generalforsamling 2024

FORCE Seniorklub

Indkaldelse til Generalforsamling og foredrag

Tirsdag den 6. februar 2024 

på FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby

Kære medlemmer

I inviteres hermed til en hyggelig eftermiddag og aften på FORCE Technology, Brøndby, med følgende program:

13:45Velkomst
14:00FORCE Technology 2023 og fremover/Direktør Hanne Christensen
14:30Pause med kaffe og småkager
14:45Generalforsamling – se nedenfor
15:30Foredrag: ”Er naturen for barsk for os mennesker?” 
/Tidligere direktør for Københavns  ZOO Bengt Holst. Se nedenfor.
17:30FORCE Technology er vært ved en middag i kantinen.
19:30Afslutning. 

Alle tider efter Hanne Christensens præsentation er ca. tider, og der vil være pause i foredraget.

Tilmelding med ”NemTilmeld” – se nedenfor.

Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i de forløbne år 2023.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

Ad. 4. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver 150,00 kr. årligt.

Ad. 5. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 

Ad. 6. Følgende medlemmer er på valg og accepterer alle genvalg:

 • Lisbeth Hjort Johansen
 • Lars Peter Johansen
 • Carsten Langkjær
 • Steen Neergaard

Øvrige medlemmer af bestyrelsen, Peter Kronborg og Hanne Bagge, er ikke på valg i år.

Suppleant til bestyrelsen, Lis Petterson, er på valg og accepterer genvalg.

Ad. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Revisor Peter Krarup er på valg og genopstiller ikke. I stedet foreslår bestyrelsen, at Poul Hansenvælges som revisor. 
Jette Heideby er på valg og vil gerne fratræde som revisorsuppleant. I stedet foreslår bestyrelsen valg af Jette Feddersen.

Foredrag: Er naturen for barsk for os mennesker?
Bengt Holst profil.jpg

I dette foredrag sætter tidligere videnskabelig direktør i København ZOO, Bengt Holst, fokus på vores forhold til naturen. Med udgangspunkt i girafsagen fra 2014 kommer Bengt ind på, hvordan følelser og fakta ikke altid går i spænd sammen. Vi får et indblik i de beslutninger, der skal tages, når man arbejder med truede dyr i zoologiske haver, og hvordan beslutningerne ikke altid passer ind i det mere disneyficerede natursyn, som mange af os lever med til daglig. Efter pausen skifter vi scene, men holder fast i temaet natursyn, For hvad er op og ned i den stående debat om at sætte heste og kvæg ud i de kommende naturnationalparker, og er det godt eller skidt for dyrene? Det er nogle af de problemstillinger, vi skal forholde os til, når vi snakker naturbevarelse og forvaltning af dyrebestande.

Tilmelding

Med ”NemTilmeld” ved brug af dette link: Link til tilmelding.
Arrangementet er gratis og er kun for medlemmer:

Bliver du forhindret efter at have tilmeldt dig, kan du framelde dig med et link i bekræftelsen der kommer fra NemTilmeld.

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen
FORCE Seniorklub,  14. januar 2024

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *