Fæstningskanalen

Vores næste arrangement er “Fæstningskanalen, med efterfølgende frokost på Bakken”.

Arrangementet omfatter besigtigelse af (resterne af) kanalsystemet, der var en del af Københavns befæstning i slutningen af 1800-tallet.

Vi besøger flere steder og vores bestyrelsesmedlem, Lars P. Johansen, vil fortælle om befæstningssystemet.

Efter det kulturelle indslag spiser vi frokost i restaurant Bøgely på Bakken.

Se nærmere beskrivelse nedenunder.

Praktisk information:

Dato: Mandag d. 22. maj 2023.
Mødetid: Kl. 9:45.
Sted: Stades Krog parkeringsplads (den bageste). Stades Krog, 2800 Kgs. Lyngby.
(Gratis parkering i 2 timer)
Deltagere: Medlemmer med én ledsager, max. 40 deltagere.
(Først til mølle).
Pris: 100 kr. for medlemmer og 200 kr. for ledsagere.
Maksimalt antal deltagere: 40 personer.
Deadline for tilmelding: Søndag d. 14. maj 2023.
Arrangør: Lars P. Johansen

Tilmelding og betaling:
Tilmelding og betaling sker gennem NemTilmeld ved brug af dette link:
Link til Fæstningskanalen.

Beskrivelse af arrangementet:

I anden halvdel af 1800-tallet blev Københavns Befæstning udbygget og forstærket både til lands og til vands.

I dag fremstår den, som et af de mest velbevarede befæstningsanlæg i Europa i form af den 15 kilometer lange Vestvold, og de restaurerede forter, f.eks Charlottenlund Fort og Garderhøjfortet. 

Den nordlige del af befæstningen udnyttede de fordele naturen havde skabt. Furesøen er dannet i istiden, og Mølleåen løb i en tunneldal (TD) fra Frederiksdal til Kgs. Lyngby. Fæstningskanalen er udgravet i tunneldalen, I Lyngby er der både en nordgående gren af TD, Mølleåens løb, og en østgående gren af TD, med udgravet fæstningskanal til Ermelundsvej.

Der var to formål med Fæstningskanalen: 1. at fungere som voldgrav fra Furesøen til Ermelundsvej og 2. at transportere Furesøens vand gennem kanalen for fylde bassiner og oversvømme arealer mellem bassinerne og Øresund, samt oversvømme arealerne sydpå mod Gentofte Sø, og videre ad Gentofte Rende til Utterslev Mose.

Kom med, kig og hør. Vi skal køre mellem 4 steder, så hvis vi kan lave samkørsel, vil det lette parkeringerne undervejs.

BEMÆRK: Ikke egnet for dårligt gående.

Vi slutter med frokost på Bakken i Restaurant Bøgely.

Se også dette linkKøbenhavns nyere Befæstning.

På gensyn!
FORCE Seniorklub

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *