Så skete det endelig - vi blev inviteret til det første pensionisttræf på FORCE og hvilken succes! Der var stablet et spændende program på benene. Stor tak til alle involverede - foredragsholderne, køkkenet og især Karin, Lis og Vibeke!

Under middagen skulle det så vurderes, om der var stemning for at etablere en pensionistklub (eller rettere en seniorklub), og i så fald i hvilken udformning.

Det medførte, at undertegnede, (Verner), blev opfordret til at vejre stemningen og evt. danne en opstartsgruppe. Meget hurtigt meldte Monica Wenøe og Lidy Jacobsen sig, og senere tilsluttede Lars Mølgaard sig som vedtægtsekspert. Vi kaldte os nu "Udvalget til dannelse af en egentlig Seniorklub med tilhørende bestyrelse".

Det besluttedes ved afstemning blandt de fremmødte, at næste sammenkomst blev første tirsdag i feb. 08, (dvs. at mødefrekvensen skulle blive en gang om året). Men det betød jo ikke, at der ikke fremover kunne udvikle sig små arrangementer ind imellem som f.eks. vandreture, svampeture, cykelture, foredragsaftener m.m. (evt. ved hjælp af lokalkomiteer i regionerne). Sidst, men ikke mindst, kunne jeg ikke nære mig for at nævne den hemmelige drøm om, at vi måske en gang inden for overskuelig tid kunne lave en "SMUTTUR" til Grønland.

Vores kære direktør Ernst T. foreslog, at man måske kunne tage ansatte med, som er fyldt 62 år (men stadig er i arbejde) – så at de ligesom kunne vænne sig til OS!

Men alt det ovennævnte kunne først blive aktuelt efter, at der var valgt en rigtig bestyrelse.

Der ville blive tale om et mindre kontingent for alle, som havde lyst til at deltage i Seniorklubben, f.eks. 100 kr. om året. Dette ville give nogle muligheder ved siden af de sammenkomster, hvor FORCE meget venligt havde tilbudt at lægge lokaler, mad og drikkevarer til!

 Og det hele blev til noget. Efter den første stiftende generalforsamling i februar 2008 var vi etableret med en 5 mands bestyrelse bestående af 2 tidligere ansatte ude i Lyngby afdelingen, nemlig Arne Hasle Nielsen og Poul Kortegaard, samt 3 fra Brøndby afdelingen, nemlig Monica Wenøe, Norman Thomsen og Verner Jensen.

 Vi havde fået sammenstrikket vores vedtægter med hjælp fra Lars Mølgaard, og tilslutningen var helt overvældende med over 80 medlemmer. Grænsen nedefter blev sat til de foreslåede 62 år, således at både efterlønnere samt stadig aktive ansatte kunne få mulighed for at deltage i vores mangeartede arrangementer.

Kontingentet blev sat til et overkommeligt beløb af 100,- kr. Alligevel blev det muligt at arrangere en bred vifte af udflugter, foredrag, samt div. andre tiltag, bl.a. den pragtfulde Grønlandsrejse, ture til forskellige steder i Danevang samt til Skåneområdet med meget mere. Alt dette blev især muliggjort af et pænt økonomisk tilskud fra FORCE, som i øvrigt siden er forhøjet flere gange gennem årene, tusind tak for det.

Foreningens aktiviteter gennem årene er beskrevet i detaljer på vores hjemmeside under "Afholdte arrangementer" samt i fotogalleriet.

Verner Jensen