Formand

Kasserer

Sekretær

Næstformand 

 

 Verner Jensen

Norman Thomsen

Monica Wenøe

Arne Hasle Nielsen

Poul Kortegaard

 

 

 

vj19372806&gmail.com

thomsennorman&gmail.com

monica.wenoe&gmail.com

arne&haslenielsen.dk

poul.kortegaard&icloud.com

 

Erstat tegnet & med @, når der sendes mail.

Dette for at beskytte mod spam, etc.