Udskriv

 

Vi mødte 24 medlemmer op til en rundvisning i den del, der omhandler 50`ernes København. De øvrige afsnit var fra tidligere tider med udviklingen fra bondesamfund til industriland.

Derudover var der den spændende legetøjsafdeling, den flotte festsal samt butikken med mulighed for at tilegne sig kopivarer, fra den tid museet beskriver.

Men vores hovedmål var som sagt fra tiden, hvor de fleste af os deltagere havde været til stede i vores barndom/ungdom.

Spændende at høre vores unge historikker fortælle og fortælle om den fordærvende virkning ”rok og rul”- indtoget i Danevang med Elvis, Bill Haley, Otto Brandenburg m.fl. havde på ungdommen, samt derefter belæringerne om, hvordan man levede efter skoletiden og evt. endt uddannelse osv., og alt dette kunne vi få oplevet, hvis vi så ”Krønikken”.

Vi prøvede at gøre den søde unge mand forståeligt, at det var OS, han talte om. Vi havde oplevet alt dette og stod nu her som den del af Danmarkshistorien, der blev fortalt om. Det var virkelig morsomt, at han ligesom ikke kunne forbinde de to ting. (Vi så nok i virkeligheden for unge ud for ham, tak for det).

Men ellers var han en rigtig god formidler af stoffet, og meget vidende. Piet Jansen og han kunne dog ikke blive enige om Hækkerups branderts størrelse og den rigtige udlægning af, hvordan Nordsøaftalen om havbundssoklen blev til!

Vi fik efter rundvisningen lidt tid til de andre afdelinger af museet, inden der blev sluttet af i Cafe Ølhalle i kælderen med enten en pariserbøf eller en sildeanretning og et dejligt glas øl.

Igen en rigtig givende dag med vores hyggelige seniorklub.

Verner