Artikelindeks

 Som det efterhånden er blevet kendetegnende for vores gode seniorklub, var vejret godt, da 39 af os mødtes for at bese en perle af et gods/slot ved navn Egholm. Det er meget smukt beliggende mellem Isefjord og Roskilde fjord sådan rigtig ude på landet. Meget få havde besøgt stedet før og mange havde aldrig hørt om, at der lå et museum der.

Vi startede hele seancen i kaffe-lokalet med et svensk Draken-jet hængende over hovederne og en stor russerkampvogn i siden. Her fortalte Rikke, datter af slotsejeren Ole Falck (siden 1954), en meget spændende historie om godsets historie fra 12-1300 tallet og op til i dag.

Herefter deltes vi i 2 hold, hvor ene hold gik på slots vandring og beså kælderruinen fra det helt oprindelige slot og derefter beså selve museet og så visa versa.

Egholm Museum er en samling af gamle, antikke og historiske skydevåben. Ejeren af det historiske slot er Ole Falck fra redningskoncernen. Han har gennem 50 år samlet på våben og andre effekter fra blandt andet 2. verdenskrig. Udstillingen omfatter et helt afsnit om 2. verdenskrig, med tyske, engeske og amerikanske soldater. Endvidere vil man kunne se nedkastningscontainere med indhold, samt frihedskæmpere med alt hvad der til hører. Der er flere køretøjer som har deltaget i D-dage i 1944. Der er desuden afdelinger for Livgarden, en jagtafdeling samt en afdeling med western sadler, våben, sporer med mere.

Meningen var at Ole Falck selv skulle have været rundviser, men grundet alder, var hvervet blevet pålagt en historiestuderende ung mand August, som desværre ikke helt havde sjælen med. Men han gjorde sit bedste og fortalte bl.a. den pudsige historie om den travlhed, man fik lige efter krigsafslutningen med at producerer mange flere ”Frihedskæmper-armbind” til det pludselige store antal ”kæmpende”.  

Datteren Rikke Falck, der også bor på godset, viste dels rundt på dele af slottet, hvor hovedbygningen har lagt rammer til 2 film, dels på den gamle ruin. Det udgravede rum var før fyldt med sten fra den senere opførte ringmur, men fremtræder nu efter en nænsom restaurering som Danmarks måske bedst bevarede private beboelsesrum fra 1200-tallet.

Vi sluttede af med hygge og en kop kaffe, og mange besluttede, at man ville tilbage og bruge mere tid på de utallige effekter den ihærdige Ole Falck har samlet.

Herefter kørte vi til Gerlev kro, hvor en meget lækker middag ventede på os med en herlig steg og skøn pebersovs til,(enkelte havde måske lidt hoste efter den særdeles kraftig smagende sovs). Så efter en masse hyggesnak til den afsluttende kop kaffe var det tid til farvelknusene.

Verner