Udskriv

Generelt, var det at besøge Esrum Kloster en rigtig god oplevelse; vi mødte frem alle i god tid, i forhold til mødetidspunktet, før vi gik op til Klostret.

I Klostergården blev vi modtaget af de 2 guider Vibeke og Catrine, som lynhurtigt delte os op i 2 hold, hver på 19 personer.

Guiden Vibeke tog det ene hold med ud i gården ved Klostret, hvor vi fik hele historien, om at Esrum Kloster grundlagdes i år 1151, som datterkloster af Clairvaux efter invitation af ærkebiskop Eskil, som ved et besøg I Frankrig hos Bernhard af Clairvaux havde foræret klostret et stykke land i Nordsjælland.
Abbed Bernhard sendte dengang en abbed afsted til Danmark med 12 munke, som skulle etablere et Cistercienserkloster på stedet.
Klostret brændte i 2 perioder i år 1199 og år 1204, men genopførtes til den størrelse, der er illustreret med en model i stålstænger i gården og ved mursten i jorden om Klostret.
Esrum Kloster var ved Reformationen i år 1536 en imponerende størrelse, og på det tidspunkt et af de største byggerier i norden.
Efter Reformationen i Danmark, forblev munkene i Klostret og dyrkede jorden som hidtil, men der optoges ikke nye munke.
I år 1559 overførtes de sidste brødre i Esrum Kloster, en abbed og 11 munke, til andre klostre på Sjælland.
Klostret og Klostergodset overføres til Kongen, og nedrivningen begynder, fordi mursten og tegl skulle bruges til opbygning af de Slotte og Herregårde, som Kongen også ejede, eftersom det var munkene, der havde ekspertisen med at fremstille mursten og tegl af ler, med fra Frankrig.I år 1560 starter Stutteri-virksomheden I Klosterbygningerne, og fortsætte i næsten 200 år.
Den tilbageblevne del af Esrum Kloster anvender Kongen som Jagtslot, siden hen anvendes Klostret som Garnison for 3 kompagnier, Amtsstue som opkræver skatter og fører tilsyn med fattigvæsenet, som magasin for Nationalmuseet, posthus, børnehjem og privatbolig.Under 2den Verdenskrig anvendes Klostret som bombe- og brandsikkert skjul, for dokumenter fra Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet.Måske er det rigtigt, at også Kronjuvelerne var gemt der under krigen?
 
Guiden Catrine tog os med i Klosterhaven, hvor hun fortalte levende om at munkene ved Klostret, der dengang faktisk var de eneste, der vidste noget om hvilke urter man skulle anvende, for at kurere de forskellige sygdomme, som folk i omegnen pådrog sig, så vi hørte om og fik vist, mange af de planter og rødder, der skulle bruges til at lindre smerter, som bulne led, betændelser og slangebid.
Catrine omtalte de fire kropsvæsker, Blod, Slim, Gul Galde og Sort Galde, og de urteafkog der skulle bruges for at bringe balance imellem disse, hvilket var hvad man tilstræbte.I klosterhaven er der fundet over 200 forskellige planter, som Bulmeurt, Skarntyde, Filtbladet Kongelys, Sødskærm, Svaleurt, Martsviol og Lakridsrod, og mange andre, men en af de vigtigste var dog Humle planten, der anvendtes til produktion af øl, som vi fik nogle herlige smagsprøver på, samtidig med en advarsel om styrken på øllet.

Efter den meget interessante og lærerige gennemgang af Kloster og Klosterhave, spiste vi den annoncerede frokost, der var noget helt andet end det vi til dagligt sætter til livs, men det smagte fint, og skyllet ned med Klosterøllen, der holdt 7,5 vol %, blev alle godt forsynede til den efterfølgende kaffetår.

Poul