Udskriv

Arrangør: Arne

Beskrivelse: Besøg på SØLYST, Den Kongelige Skydebane, og frokostplatte i festsalen.

Besøget på Sølyst den 20. august blev hurtigt overtegnet, så det blev gentaget den 3. september. Begge besøg var fuldtegnede med 30 deltagere.

I strålende solskin blev vi modtaget af en veloplagt Poul Cappelørn. Han er tidligere tandlæge, men har i sin pensionisttilværelse i 14 år entusiastisk beskæftiget sig med skydebroderselskabet og især de mange skiver, som han har beskrevet i flere værker.

Mens vi sad i behagelige møbler i modtagelsessalonen, fortalte han levende om Sølyst og Skydeselskabet. Sølyst blev opført i 1724 som landsted med udsigt over Øresund. På en lille høj i parken kunne den velhavende grev Schimmelmand i 1800-tallet se sine handelsskibe komme hjem fra de Caribiske øer med værdifulde laster og her, hvor vi sad og lyttede, holdt han ”Kulturelle Saloner”, hvor de fleste af guldaldertiden kendte historiske personer deltog – Ørsted, Oehlenschläger, Thorvaldsen og mange andre.

Skydeselskabet med rødder helt tilbage i 1300-tallet er et broderselskab med mange regler og ceremonier, som stadig holdes i hævd ved de ugentlige skydninger. Man kan ikke søge om optagelse, man skal inviteres og Cappelørn demonstrerede, hvordan han selv blev optaget. Hvert nyt medlem skal ved optagelsen aflevere en malet træskive. Skiverne blev tidligere også brugt som skydeskive. Siden 1700-tallet er der løbende samlet mere end 2000 skiver, som hver præsenterer, hvad medlemmet syntes var vigtigt for ham. Tilsammen udgør skiverne i billedform en enestående alternativ Danmarkshistorie - set fra den velhavende klasses vinkel. Bertel Thorvaldsen er i øvrigt den eneste, som ikke har afleveret en skive - han fik lov til at ”nøjes” med at levere en lille buste. Kongehuset har altid været aktive medlemmer og deltager stadig i den årlige fugleskydning mod en mere end en meter høj træfugl, som skydes sønder og sammen.

Cappelørn forsatte med begejstret at levendegøre mange af de 400 ophængte skiver i de mange værelser i hovedhuset på Sølyst og fortælle om de ugentlige skydninger og ceremonier, indtil det var tid til af få serveret en lækker platte i spisesalen.

Efter frokosten besøgte mange skivemuseet, som blev indviet af dronning Margrethe i 2010. Her er der skiftende udstillinger af skiver med fokus på forskellige aktuelle emner, som f.eks. 100-året for salget af de Vestindiske øer. Selvom besøget egentlig var forbi med frokosten, så kunne Cappelørn ikke lade være med at følge med over i museet, hvor han med fortsat begejstring fortalte om de udstillede skiver. Adskillige købte hans værk om skiverne.

Hermed var besøgene i en levende historisk tidslomme forbi.

ahn