Traditionen tro samledes vi igen til denne tilbagevendende begivenhed. 54 festlige medlemmer var mødt frem, og minsandten om ikke også Ry og Odense medlemmerne dukkede op igen, (det er meget imponerende).

Årets frokost forløb med en masse skønt socialt samvær, dog uden de sædvanlige indlæg fra deltagerne. Årsagen var blandt andet fraværet af vores normalt underholdende Steen Teller, samt de forestående bisættelser de følgende 2 dage af hhv. vores gamle kollega OC samt af Ib Jørgensens hustru Vibe. Så i år nøjedes vi med at hygge sammen i respekt for situationen

Som de tidligere år, havde køkkenet igen samlet kræfterne og fået stablet et rigtig flot frokostbord på benene til Seniorklubben, Tak for det!

Verner