Arrangør: Arne Hasle og Arne Jensen

Beskrivelse: Besøg på Fregatten Peder Skram, Mastekranen, Kystradiostationen OXA og Modelbyggerlauget.

Metrologerne havde lovet elendigt vejr, men hvad skete der: Strålende sol og et herligt efterårsvejr blev rammen om vores udflugt til Holmen. Vi var 42 fremmødte. Efter en deling i 4 hold fik vi på skift indblik i nogle virkelig spændende projekter, som en flok ildsjæle har skabt på den gamle flådestation Holmen. Rundviserne var Erik, Palle, Jens og vores egen Arne Jensen. Undertegnede holds ildsjæl Erik, var en blændende formidler af historien om Fregatten ”Peder Skram”. Om bygningen først i 60`erne, kæmpeombygning senere i 70`erne og udstyret med bl.a. "Harpoon missiler" m.m. Udgået af tjeneste i 1989 og total tømt for ”indmad”, for derefter at blive solgt for 380.000 kr. Senere i 1995 overdraget til ”Peder Skram fonden", og åbnet i 2008 som museumsskib.

Her kommer vi så til det utrolige resultat, som et stort antal frivillige har skabt gennem årene. Næsten alt inventar er bragt tilbage i skibet fra magasinerne rundt omkring på Holmen. Maskinrummet er genskabt mere eller mindre, og en tidligere maskinmand har malet, pudset og istandsat det hele gennem de sidste mange år, så resultatet er fuldstændig overvældende. (Det eneste der mangler er gasturbinerne, men dem har man fået tilsagn om fra US Navy, at man må få dem mod at hente dem selv).

En lille festlig historie var, da Erik fortalte om nogle unge menneskers besøg i kontrolrummet, og hvor de fik øje på en meget mærkelig tingest, nemlig en telefon med rør og drejeskive, og forundret spørger, hvad det er. Efter svaret at det var en telefon, måtte de jo vide: Jamen hvordan SMS`er man på den?

Radiorummet er også fuldstændig genskabt og kan fungere, hvilket er lige så imponerende som maskinrummet, og sådan kunne vi blive ved med at blive forundret og overrasket over den smukke, smukke indsats alle disse mennesker har lagt for dagen på det skib. Et virkelig opløftende besøg og et bevis på, hvad frivillig indsats kan udrette.

Derefter tog Erik mit hold videre til Mastekranen, som er et studie i håndværkskunst. Sikke en konstruktion i 16 x 16” tømmer! Virkelig et klenodie og sikke en udsigt fra toppen ud over havnen. Alt er holdt i fineste stand. Alt tovværket, som sammenholder hele topkonstruktionen, var lige fornyet med mere end 2 km nyt reb. Arbejdet blev udført af nogle af de få tilbageværende riggere under ledelse af den kvindelige styrmand på ”Georg Stage”. Udskiftningen blev videofilmet, så man vil kunne gentage udskiftningen om ca. 150 år. Arbejdet blev udført om vinteren, mens "Georg Stage" lå i dok. Styrmanden er i øvrigt en nær slægtning til divisionslederen i Lyngby, Peter Sørensen, hvis datter også skal deltage i rigningen af et stort museumsskib i Hamborg sammen med Mastekran-holdet.

Videre gik det til Radiohytten, hvor entusiaster fortalte levende om udviklingen af radio og telegrafi gennem tiderne, og om hvordan man i klubben holder kontakt med kortbølge-venner over hele jorden.

Vi sluttede af ovre i den gamle fængselsbygning, (”Stenhuset” med fængselsbetjent Morten, som nogle af os gamle marinere husker), men som nu rummer et hobbyværksted for skibsmodelbyggerne. Her var man i gang med et kæmpe projekt i form af en betalt bestillingsopgave fra ”Strandingsmuseet” i Thorsminde. Det er den ene af de 2 store engelske fregatter, ”St. George”, som skal bygges som model, en meget spændende opgave, som stadig kræver et par års arbejde endnu.

Efter alle disse meget spændende indtryk, drog vi over til Sejlklubben Lynettens Cafe og fik her en super god frokost, en masse god snak mellem gamle kolleger og en utrolig god stemning.

Verner

Se billeder derfra