Velkommen til Seniorklubbens hjemmesider,

- og her er efterårsprogrammet:

                                                                             1.  Sølyst, Den Kongelige Skydebane, mandage, den 20. august og 3. september 2018.
                                                                             2.  Esrum Kloster, tirsdag den 18. september 2018.
                                                                             3.  Krigsmuseet (tidl. Tøjhusmuseet), tirsdage, den 23. og 30. oktober 2018.
                                                                             4.  Davids Samling, torsdag den 15. november 2018.